PROGRAM

➔ Demokracie a svoboda

Po více než 30 letech se naše vydobytá svoboda a demokracie otřásá v základech. Ohrožují ji extremisté a oligarchové. Kvůli budoucnosti nejen mých čtyř dětí, které vychovávám, jsem připraven za naši svobodu a demokratické uspořádání naší země ze všech sil bojovat. 

➔ Veřejná správa a samospráva

Stát je služba, ne šikana občanů.

Proto prosazuji zavedení moderního způsobu komunikace s úřady (elektronicky, prostřednictvím webu, vzájemná komunikace systémů různých agend), zveřejňování všech smluv nad 50 000 Kč bez výjimek, zrušení neefektivních dotačních titulů a rozdělení ušetřených peněz přímo obcím, zrušení EET a zefektivnění fungování České pošty s cílem zajištění nezbytných služeb pro všechny občany i v menších obcích.

Nepřipustím další bujení úřadů a nárůst počtu zbytečných úředníků, zavádění výjimek při zveřejňování smluv, rozrůstání složitého systému dotací a bujení zcela nesmyslné vedlejší činnosti České pošty.

➔ Řádné hospodaření

Bohatnout mají lidé, ne stát.

Jako starosta města Roztok vím, že se řádným hospodařením s veřejnými prostředky dá ušetřit spousta peněz, které lze použít na potřebné investice. To se mi v Roztokách daří. Když to jde v našem městě, musí to jít i v našem státě. Proto se zasadím o to, aby stát hospodařil efektivně. Účelnost každé vynaložené koruny musí být pečlivě zvážena a zdůvodněna. Občan má právo vědět, na co stát naše společné prostředky vynakládá.

Prosazuji snižování daní, zejména pak výrazné snížení odvodů z práce. Všem lidem tak zůstane z jejich platu víc peněz.

➔ Svobodná média

Média veřejné služby, tedy Česká televize a Český rozhlas, dnes čelí bezprecedentním útokům a snahám o ovládnutí. Za jejich nezávislost budu i nadále bojovat a zasadím se o reformu, která povede k odpolitizování mediálních rad. Na činnost médií veřejné služby nemají mít politici žádný vliv. Za nepřijatelné považuji také to, že někteří politici vlastní velké mediální domy a jejich prostřednictvím manipulují veřejným míněním. I proto obrana svobody médií jednoznačně patří mezi mé priority.

„Budu i nadále bojovat proti snahám o ovládnutí médií veřejné služby a bránit je před bezprecedentními útoky na jejich nezávislost.”

➔ Veřejná správa pro 21. století

Veřejná správa je služba občanům a podnikatelům. Tuto službu musíme zefektivnit a digitalizovat, abychom srovnali krok se službami v soukromém sektoru. Každý občan si ale bude moci vybrat, jakou formou chce se státem komunikovat – digitální i papírová komunikace budou vždy rovnocenné. Stávající zákon o právu na digitální služby, na němž jsme se aktivně podíleli, tyto principy garantuje, a proto jej do puntíku naplníme.

Stejně důležitým cílem je zeštíhlení státní správy. Znamená to méně úředníků a byrokracie, rušení zbytečných zákonů a konec neodůvodněné centralizace. Všechny tyto kroky omezí nadbytečné úřední zásahy do života, protože stát je tu pro občany, ne naopak.

➔ Otevřenost je nejlepší kontrola

Posílíme důvěru v transparentní rozhodování úřadů. Díky digitalizaci a jednoduššímu fungování státu bude veřejná správa odpovědnější, profesionálnější a hospodárnější než dnes a občan nad jejím fungováním bude mít mnohem větší kontrolu. Stát v této oblasti zodpovídá především za kvalitní legislativu – inovace vznikají přirozeně v soukromé sféře a naším úkolem je, aby transparentně posunuly dopředu i veřejný sektor. Konkurenceschopnost České republiky tak vzroste a všem se nám to vyplatí.

➔ Zdravé veřejné finance

Česku ujíždí vlak a prohlubující se krize nás uvrhá do ekonomických problémů. Růst nastartujeme pomocí investic do lidských zdrojů, infrastruktury a digitalizace, abychom podpořili transformaci české ekonomiky s důrazem na odvětví s vyšší přidanou hodnotou. Naši politiku budeme vždy stavět na principu nízkého zdanění práce, které urychlí dohánění západních mezd. Usnadníme život živnostníkům a malým a středním firmám a vytvoříme atraktivní prostředí pro klíčové partnery. Uhájíme přitom majetkovou i technologickou nezávislost strategických firem a projektů – nestaneme se rukojmím rizikových zemí, jako je Rusko a Čína.

Naše země se musí vrátit k tradici odpovědného hospodaření a vyrovnaných rozpočtů, proto výrazně zpřísníme fiskální pravidla. Zákon o rozpočtové odpovědnosti povýšíme na ústavní. Uděláme všechno pro to, aby schodek do konce volebního období klesl na 1,5 % HDP. Velké daňové změny ale provedeme jen jednou za celé volební období, aby se na ně všichni mohli dobře připravit a věděli, co je čeká.

➔ Skutečná penzijní reforma

Největší výzvou pro naši zemi už dlouho zůstává penzijní reforma. Ta vyžaduje široký společenský konsensus: nesmí se stát, že jednou přijatá pravidla se za pár let úplně změní. Důchodový účet oddělíme od státního rozpočtu a odstraníme nespravedlnosti v penzijním systému. Garantujeme, že pro dnešní seniory a pro ty, kdo se do penze chystají, se nic nezmění. Vaše důchody ochráníme a budeme je pravidelně valorizovat.

➔ Chytrá doprava a chytrá města

Na dopravě přímo závisí kvalita každodenního života v naší zemi. Pokud se má Česko dostatečně rozvíjet, neobejde se bez funkční, spolehlivé a bezpečné dopravní sítě, která bude dobře navazovat na sítě našich sousedů. Moderní dopravní infrastruktura stále více vyžaduje inteligentní dopravní systémy a touto cestou se musíme vydat i my. Už nejde o to, kolik se nám podaří „vylít betonu“, ale o to, zda se dokážeme posunout směrem k promyšlenému systémovému plánování.

S tím souvisí i koncepce chytrých měst, která využívají nejmodernější technologie a jsou navzájem propojena kvalitními silnicemi. Vedle toho se budeme soustředit na budování vysokorychlostních železnic a posilování nákladní železniční dopravy, což uleví silničním tahům i přírodě. Namísto megalomanského projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe chceme přispět k plošnému budování propojené dopravní sítě, to je ta nejrychlejší cesta ke kvalitnímu životu ve všech našich regionech.

 „Bohatnout mají lidé.

                     Ne stát.”

KONTAKT

POSLAT DOTAZ

Opište Captcha

Jan Jakob
jan.jakob@top09.cz
604 592 171


TOP 09
Opletalova 1603/57
110 00 Praha 1