Jakob: Středočeský fond obnovy venkova je nesystémové řešení

7.3.2017

Zavedení Středočeského fondu obnovy venkova včetně navrženého systému jeho čerpání hodnotí TOP 09 jako pozitivní krok, ovšem upozorňuje, že se nejedná o systémové řešení, na jehož fungování lze spoléhat dlouhodobě.

Jakob: Středočeský fond obnovy venkova je nesystémové řešení

Zavedení Středočeského fondu obnovy venkova včetně navrženého systému jeho čerpání hodnotí TOP 09 jako pozitivní krok, jelikož jsou na venkovské obce kladeny stále větší nároky a státem aktuálně zaváděná opatření je přímo dusí. TOP 09 ovšem upozorňuje, že se nejedná o systémové řešení, na jehož fungování lze spoléhat dlouhodobě.

„Zavedení fondu je určitě pozitivním krokem, je to pomoc, kterou zcela jistě uvítají nejmenší obce. Zároveň se ale jedná o pomoc pomalou, která obcím neumožňuje řešit své problémy dlouhodobě. Jsem přesvědčený, že by se problémům malých obcí měl primárně věnovat stát, ne kraj. Proto bych uvítal řešení systémové v rámci rozpočtového určení daní,“ řekl Jan Jakob, krajský zastupitel za TOP 09 a starosta Roztok.

TOP 09 je dlouhodobě přesvědčena, že v rámci rozpočtového určení daní dochází ke spravedlivějšímu a férovějšímu přerozdělení finančních prostředků od státu k obcím než přerozdělování formou dotací. Krajští zastupitelé za TOP 09 proto požádali radního pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje včetně evropských fondů a rozvoje venkova Věslava Michalika, aby ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje vypracoval odpovídající novelu zákona o rozpočtovém určení daní s cílem systémově vyřešit dlouhodobou podfinancovanost venkovských obcí.

V Praze 7. 3. 2017

,

Natálie Červencl Tomková, krajská manažerka TOP 09 Středočeský kraj