Jakob: Středočeské památky jsou klíčem k turistickému ruchu kraje

5.4.2017

"Ve Středočeském kraji máme tisíce kulturních památek. Patříme ke krajům, na jejichž území je největší koncentrace kulturního dědictví," říká Jan Jakob, starosta Roztok a krajský zastupitel za TOP 09.

Jakob: Středočeské památky jsou klíčem k turistickému ruchu kraje

Ve Středočeském kraji máme tisíce kulturních památek. Patříme ke krajům, na jejichž území je největší koncentrace kulturního dědictví.

Kulturním pokladem jsou nejen historické budovy, ale i odkaz minulých generací shromážděný v muzeích a galeriích. Je zapotřebí, abychom se k tomuto pokladu chovali jako odpovědní správci. Je naší povinností pečovat za pomoci veřejných zdrojů o svěřené hodnoty a citlivě je využívat. Opravené památky jsou klíčem k turistickému ruchu a jakousi výkladní skříní, důležitým prostředkem propagace našeho kraje.

Jako největší problém v současnosti vnímáme všeobecnou absenci spolupráce a nedostatečnou informovanost. Kraj nedostatečně spolupracuje s obcemi, místními akčními skupinami, s církvemi i soukromými vlastníky památek. Bohužel nefunguje ani spolupráce s ostatními kraji a zejména s Prahou. Zároveň ubývá sponzorských podpor. Kraj by měl nabídnout výrazně širší komunikaci a spolupráci se všemi výše zmíněnými. Rozšířit by se měla prezentace památek a také propojení s cestovním ruchem.

Problémem obnovy kulturních památek je absence možnosti jejich víceletého financování jak z rozpočtu kraje, tak ze státního rozpočtu. Představitelé kraje by se měli zasadit o to, aby mnohdy komplikované rekonstrukce bylo možné řešit v delším období než je jeden rok.

Důležitá je i živá kultura a podpora života v kulturních památkách. V tomto směru je neopomenutelná podpora občanské společnosti, ale třeba i malých festivalů.

Je zapotřebí vzbudit zájem mladých lidí o kulturu. Pro mladé lidi, ale i seniory a rodiny s dětmi by měl být zaveden jednotný systém slev pro návštěvu divadel, koncertů, muzeí, galerií a kulturních památek.

Zdroj: Magazín Středočech; duben 2017

,

Jan Jakob
krajský zastupitel za TOP 09