TOP 09 má nové vedení. Předsedkyní byla znovuzvolena Markéta Pekarová Adamová

20.11.2021
TOP 09 má nové vedení. Předsedkyní byla znovuzvolena Markéta Pekarová Adamová

Delegáti TOP 09 zvolili na jednodenním 7. celostátním sněmu nové vedení. Předsedkyní strany byla znovuzvolena dosavadní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová, předsedkyně Poslanecké sněmovny. Funkci 1. místopředsedy TOP 09 obhájil senátor Tomáš Czernin. Delegáti strany zvolili také čtyři místopředsedy. Těmi se stali Jan Jakob, Michal Kučera, Herbert Pavera a Vlastimil Válek.

„Před dvěma lety jsem předstoupila před delegáty s vizí úspěšnější TOP 09. S vizí strany, která se vrátí do vlády a bude mít dost síly prosazovat řešení, která nabízíme voličům. Možná tehdy někteří pochybovali, jestli je to splnitelný cíl a jiní si rovnou říkali, že splnitelný není. Jsem velmi ráda, že se to podařilo a v osobě Heleny Langšádlové a Vlastimila Válka budeme mít ve vládě silné a kompetentní zastoupení,“ říká předsedkyně TOP 09, Markéta Pekarová Adamová.

„Čeká nás mnoho těžkých výzev, krize energetická, krize pandemická, krize důvěry i krize klimatická. Na jejich řešení pracujeme velmi intenzivně už nyní, i když nejsme ještě ve vládě, protože jsou to krize, které mohou vyvolat obrovské sociální problémy,“ dodává Markéta Pekarová Adamová.

Markéta Pekarová Adamová získala při volbě předsedkyně TOP 09 v on-line hlasování 163 ze 176 hlasů. Tomáš Czernin pak získal 170 ze 177 hlasů.

„Výsledek letošních voleb umožňuje všem demokratům složit reparát. Již se nenechat oblbnout populisty, již nedovolit, aby extremisté ovládli společenskou debatu. Osm let jsme kritizovali, varovali a vyzývali ke změně. Dnes musíme dokázat, že to nebyla jen slova. Chovejme se s úctou k člověku, hajme jeho práva a svobodu, respektujme demokracii a zákonnost. Pokud to promítneme do naší každodenní, konkrétní práce, nemůžeme zklamat,“ řekl Tomáš Czernin ve svém nominačním projevu.

„Zkrátka zůstaňme slušnými lidmi. Mluvme pravdu, odhalujme lež a pracujme poctivě. Chraňme demokracii, svobodu a lidská práva všude na světě a zejména u nás doma. To je jediný recept na to, aby nám občané této země nadále věřili,“ dodal znovuzvolený 1. místopředseda TOP 09.

Řadovými místopředsedy TOP 09 se stali předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob (111 hlasů) ze středočeské TOP 09, místopředseda poslaneckého klubu Michal Kučera (135 hlasů) z ústecké TOP 09, senátor Herbert Pavera (157 hlasů) z moravskoslezské organizace a poslanec a kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (163 hlasů) z jihomoravské TOP 09. Celkem hlasovalo 181 delegátů.

Usnesení 00-3-211120
7. celostátního sněmu TOP 09 
konaného dne 20. listopadu 2021

1.       Politická část usnesení

Celostátní sněm vzal na vědomí:

1.1.       Zprávy předsednictva, výkonného výboru, poslaneckého klubu, smírčího výboru, celostátní revizní komise, prezentace senátorů, prezentace poslanců Evropského parlamentu a vystoupení předsedkyně TOP 09.

2.       Volby

Celostátní sněm:

2.1.       Zvolil předsedkyní Markétu Pekarovou Adamovou.

2.2.       Zvolil 1. místopředsedou Tomáše Czernina.

2.3.       Schválil počet dalších místopředsedů, a to čtyři.

2.4.       Zvolil místopředsedy, kterými se stali: Jan Jakob, Michal Kučera, Herbert Pavera a Vlastimil Válek.

2.5.       Schválil počet dalších členů předsednictva, a to sedm.

2.6.       Zvolil členy předsednictva, kterými jsou: Radovan Auer, Jiří Blažek, Martin Chroust, Ondřej Kolář, Jakub Lepš, Lukáš Řádek a Michal Vozobule.

2.7.       Zvolil dalších patnáct členů výkonného výboru, kterými jsou: Zdeňka Blišťanová, Tomáš Bouzek, Václav Hraba, Ilona Jehličková, Kryštof Kothbauer, Pavel Kounovský, Pavel Netušil, Vít Peštuka, Martin Slezák, Marek Sovka, Zdeněk Švorc, Tomáš Tesař, Jakub Tichý, Filip Vácha, Zuzana Vandame.

2.8.       Schválil návrh předsednictva o stanovení počtu náhradníků Celostátní revizní komise a to tři.

2.9.       Zvolil celostátní revizní komisi ve složení:
předseda – Stanislav Motyčka,
členové – Jan Jüttner, Jana Valentová,
náhradníci v pořadí – Robert Pecka, Aleš Koutný, Petr Faistauer.

2.10.   Schválil návrh předsednictva o stanovení počtu náhradníků smírčího výboru a to tři.

Zvolil smírčí výbor ve složení: předseda – Michaela Bartošková,
členové – Dominika Kovaříková, Jana Nowaková Těmínová,
náhradníci v pořadí – Martin Neřád, Zdeněk Martínek, Jana Jirušková.

3.       Organizační část usnesení

Celostátní sněm schválil:

3.1.       Novelu stanov doporučenou výkonným výborem v usnesení 00-2-210902/2 ze dne 2.9.2021 dle sněmovního sešitu str. 44 až 46.                       

Celostátní sněm zvolil:

3.2.       Mandátovou a volební komisi ve složení 7 členů: Igor Adamovič, Pavel Janda, Matěj Ondřej Havel, Nadežda Priečinská, Jakub Sofka, Adéla Šoukalová, Tomáš Velička.

Vzal na vědomí zvolení předsedy komise: Pavla Jandu.

3.3.       Návrhovou komisi ve složení 7 členů: Jiří Holý, Tomáš Klinecký, Zdeněk Martínek, Viktor Oujezdský, Jiří Pařízek, Isabela Pospíšilová, Lukáš Teplý.

Vzal na vědomí zvolení předsedy komise: Jiřího Pařízka.

3.4.       Dva ověřovatele usnesení: Jiřího Blažka a Michala Kučeru.

Celostátní sněm vzal na vědomí:

3.5.       Projevy hostů.