Poslanec Jakob: Je nezbytné, aby se televizní poplatky navýšily

13.5.2024
Poslanec Jakob: Je nezbytné, aby se televizní poplatky navýšily

Aby byla média veřejné služby skutečně nezávislá, je potřeba, aby jejich představitelé nemuseli opakovaně chodit prosit politiky o zvýšení poplatků, říká místopředseda sněmovního podvýboru pro média a svobodu slova Jan Jakob (TOP 09). Automatická indexace bude podle něj druhým zásadním příspěvkem pro posílení této nezávislosti, po změně systému voleb členů rad. V rozhovoru pro deník FORUM 24 mluví také o chystaných změnách pro veřejnoprávní média na Slovensku.

Podle ministra Marka Výborného (KDU-ČSL) by se koncesionářské poplatky mohly valorizovat při dosažení určité míry inflace. Znamená to, že o tom původním návrhu, té takzvané velké mediální novele, se už neuvažuje?

Nezávislá média, a zejména pak média veřejné služby jsou nezbytným pilířem svobodné demokratické společnosti. Poplatky se řadu let nezvyšovaly, a proto je potřeba k celé záležitosti přistoupit komplexně. Je nezbytné, aby se poplatky navýšily jak jednorázově, tak aby byla zavedena jejich indexace. Určitě se bude jednat o velkou mediální novelu.

Víte už, jak konkrétně by valorizace vypadala? O kolik by se poplatky zvýšily?
Po dosažení určité míry inflace kumulovaně za předchozí roky by se poplatky automaticky zvýšily. Tedy až by míra inflace za několik předchozích let dosáhla stanovené hranice, poplatky by se adekvátně navýšily.

V čem vidíte výhody tohoto řešení?
Toto řešení je velmi důležité. Aby totiž byla média veřejné služby skutečně nezávislá, je potřeba, aby jejich představitelé nemuseli opakovaně chodit prosit politiky o zvýšení poplatků. Tak to fungovalo doposud, protože fixně danou výši poplatku stanovuje zákon.

Loni jsme prosadili změnu systému voleb členů rad České televize a Českého rozhlasu, kdy nově volí členy i senát. Složení rad tedy již není přímo závislé na aktuálním složení poslanecké sněmovny. Navíc nyní nelze odvolat celou radu jako celek, což dříve šlo. Automatická indexace tak bude druhým zásadním příspěvkem pro posílení nezávislosti médií veřejné služby.

Jaká je na tom shoda v koalici?
Jsem moc rád, že se nám o principu indexace poplatků podařilo přesvědčit koaliční partnery. Všichni si uvědomujeme význam nezávislých medií veřejné služby. Jsem v tomto ohledu na naši vládu hrdý a za tento moudrý přístup děkuji zejména gesčnímu ministrovi Baxovi.

Řešil se tento návrh i s opozicí?
Vzhledem k tomu, že opozice dlouhodobě říká, že by nejraději poplatky České televizi a Českého rozhlasu úplně zrušila a navázala jejich financování na státní rozpočet, tak je tato diskuze poměrně zbytečná. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že tento model není dobrý a může být lehce ze strany vládní většiny zneužit. To si uvědomují i někteří opoziční poslanci a námi navrhované principy se jim zamlouvají, ale domnívám se, že to nikdy neřeknou veřejně, což svědčí o úrovni demokracie v jejich stranách.

Jak vnímáte chystané změny ve veřejnoprávních médiích na Slovensku?
Slovensko je přesně tím příkladem, který dokazuje, že financování medií veřejné služby skrze státní rozpočet není správnou cestou. Poplatky zrušila a nový systém zavedla v minulosti vláda demokratických stran. Tento trend je patrný i v jiných evropských zemích. Nicméně nyní se ukazuje, že je to opravdu špatná cesta.

Ficova vláda ihned této legislativní úpravy zneužila a začala na slovenský rozhlas a televizi vyvíjet nepřiměřený finanční tlak, který nyní vrcholí v připravované legislativě. Je to špatná cesta, která dokazuje, jak je svoboda a demokracie křehká. Z toho se musíme i my poučit.

Jde o snahu ovládnout tato média, jak o tom mluví opozice a někteří novináři?
Nepochybně tomu tak je. Vždyť to dokazují i aktuální čísla z žebříčku svobody médií, který pravidelně sestavují Reportéři bez hranic. Slovensko si pohoršilo o 12 míst. Je správně, že na tento ohromný problém svobodní novináři i demokratičtí politici upozorňují.

Návrh je ale zřejmě v rozporu s evropským aktem o svobodě médií. Co by to pro Slovensko znamenalo?
Byl by to obrovský reputační problém, ale nejen to. Evropská komise by po přijetí takto vadné legislativy měla Slovensko vyzvat k nápravě do určité lhůty. Pokud by s tím slovenská vláda ani tak nic neučinila, mohlo by dojít k sankcím včetně těch ekonomického charakteru. Za klíčový ale považuji samotný fakt, že by vláda znemožnila nezávislé a svobodné fungování médií veřejné služby, což je cesta, která vede přímo proti demokratickému uspořádání.

Hrozí něco podobného i u nás? Pokud by se třeba po volbách změnila vláda?
Pevně věřím, že jsou to právě kroky naší vlády, které něčemu podobnému v budoucnu mohou zabránit. Díky tomu, že nezávislost médií veřejné služby postupně posilujeme, bude omezování těchto principů v budoucnu složitější. Vyloučit to ovšem úplně nejde. Proto je potřeba o svobodných médiích vést veřejnou diskuzi. Je potřeba, aby si i široká veřejnost uvědomovala význam a potřebnost nezávislých medií pro demokratickou společnost. O to složitější by to měl každý nedemokratický politik, který by chtěl fungování medií ovlivňovat. Jsem připraven za svobodu novinářů kdykoliv bojovat.